על פי נתוני נילסן לסוף 2013, ופלים מן הינו מותג הוופלים
השני בגודלו בישראל