על פי נתוני נילסן לסוף 2017, ופלים מן הינו מותג הוופלים
השני בגודלו בישראל